Teologiczne repozytorium cyfrowe „Theo-logos” gromadzi i udostępnia w otwartym dostępie polskie publikacje z dziedziny nauk teologicznych, a także dyscyplin: nauki o kulturze i religii oraz prawo kanoniczne.