Zespół tworzący bazę otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr SONP/SP/514107/2021 z dn. 23.12.2021 w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Realizacja projektu o nazwie: Teologiczne repozytorium dziedzinowe „Theo-logos” rozpoczęła się 1 grudnia 2021 r., a zakończyła się 30 listopada 2023 r. Więcej informacji o programie na stronie KUL.

Rozwój bazy został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Nauka dla społeczeństwa II” na podstawie umowy Nds-II/SN/0585/2023/01 z dn. 28.11.2023. Realizacja projektu o nazwie: Rozwój bazy danych Theo-logos: źródło wiedzy o teologii i religiach dla społeczeństwa rozpoczęła się 1 grudnia 2023 r., przewidywana data zakończenia to 30 września 2026 r. Więcej informacji o projekcie na stronie KUL.